Detail firmy

Advokátní kancelář Iva Jónová Litoměřice

Základní údaje

Adresa

Máchovy schody 9/2a

412 01 Litoměřice


Kontaktní údaje

Mobil: 774 650 184
Telefon: 774 650 184
E-mail: jonova@mymail.cz
Web: www.jonova.cz

Identifikační údaje

IČ: 72641754 Informace z rejstříku ARES
DIČ: neuvedeno Informace z OR justice.cz

Aktualizovat firemní údaje


Nabídka zboží a služeb


Advokátní kancelář aktivně působí v českém právním prostředí. Získala klientskou základnu, která poskytuje bohaté právní zkušenosti, a nabízí právní služby na vysoké odborné a profesionální úrovni. Úspěch advokátní kanceláře je založen na úspěšném řešení záležitostí klientů. V případě potřeby máme k dispozici odborníky, kteří poskytují i jiné druhy právních služeb, jako jsou notářské kanceláře, kanceláře patentových zástupců, soudních exekutorů nebo společnosti zabývající se dražbami movitých a nemovitých věcí a rozhodčím řízením. Advokátní kancelář poskytuje komplexní právní služby vč. zastoupení v oblasti práva veřejného i soukromého a to mj. v těchto oblastech: - občanské právo, - bytové právo a právo nemovitostí, - obchodní právo, - insolvence, oddlužení, exekuce, - rodinné právo, - pracovní právo, - správní a stavební právo, - daňové právo, - trestní právo, - ústavní právo, - právo veřejných zakázek, - zdravotnické právo, - lesní, pozemkové a vodní právo, - církevní a konfesní právo, - restituční spory, - náhrady škody, bezdůvodné obohacení, - cenné papíry, směnky, - vymáhání pohledávek. Advokátní kancelář je oprávněna činit prohlášení o pravosti podpisu na listinách (úřední ověření pravosti podpisu). Advokátní kancelář je oprávněna poskytovat služby úschovy finančních prostředků, které jsou evidovány v elektronické knize úschov vedené u České advokátní komory. S účinností od 1.1.2014 dojde v České republice k úplné proměně soukromého práva. Advokátní kancelář Iva Jónová je připravena stát se Vaším průvodcem na cestě mezi starým a novým právním světem. Nabízíme zejména tyto služby: - obecné právní konzultace - nejrůznější formy vzdělávání - právní stanoviska, odborné posudky a výklad zákonů - úpravu smluvní a jiné dokumentace - revize jiných dokumentů či firemních procesů - další odborné služby. To vše v nejvyšší možné odborné kvalitě.

Kde nás najdete


Inzerce
ÉTER.cz - katalog firem