Detail firmy

AKVAMONT spol. s r.o.

Základní údaje

Adresa

Hlavní 426/4

568 02 Svitavy - Lačnov


Kontaktní údaje

Mobil: 602 437 645
Telefon: 461 535 344
E-mail: info@akvamont.cz
Web: www.akvamont.cz

Identifikační údaje

IČ: 15035221 Informace z rejstříku ARES
DIČ: CZ15035221 Informace z OR justice.cz

Aktualizovat firemní údaje


Nabídka zboží a služeb


- opravy a rekonstrukce místních komunikací a jejich součástí, chodníků, zpevněných ploch
- opravy výtluků obalovanou směsí
- recyklace živičných ker a odfrézovaných živičných drtí recyklátorem BAGELA F 10000
- opravy mostů, lávek a propustků
- údržba, oprava a čištění uličních vpustí, včetně napojení na kanalizaci
- čištění a údržba místních komunikací včetně chodníků zametacími a kropícími vozy
- řezání a frézování povrchů komunikací
- odstraňování havárií a poruch na inženýrských sítích
- frézování pařezů
- čerpání vody kalovými čerpadly a fekálním vozem
- vyvážení septiků a likvidace fekálií
- zemní práce a doprava zeminy, odvoz odpadů a stavebních sutí včetně uložení na skládku
- demolice staveb a bourací práce
- dovoz vody
- údržba veřejné zeleně

Kde nás najdete


Inzerce
ÉTER.cz - katalog firem