Detail firmy

DOMOV PRO SENIORY ČERVENKA, příspěvková organizace

Základní údaje

Adresa

Nádražní 105

784 01 Červenka


Kontaktní údaje

Mobil: 736 768 954
Telefon: 585 341 301
E-mail: piska@ddcer.cz
Web: www.ddcer.cz

Identifikační údaje

IČ: 45237069 Informace z rejstříku ARES
DIČ: neuvedeno Informace z OR justice.cz

Aktualizovat firemní údaje


Nabídka zboží a služeb


Domov pro seniory Červenka, příspěvková organizace
telefon: 585 119 141

Poslání
Posláním domova důchodců Červenka, p.o. je poskytování pobytové sociální služby seniorům, kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci a mají sníženou soběstačnost z důvodu věku a zdravotního stavu. Domov respektuje jedinečnost každého člověka a poskytuje svým uživatelům takovou podporu a pomoc, aby mohli nadále vést v rámci svých možností a schopností plnohodnotný a kvalitní život.

Cílová skupina (okruh, pro které je služba určena a pro které určena není)
1. Cílovou skupinou jsou senioři, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci a mají sníženou soběstačnost z důvodu věku a zdravotního stavu.
2. Věková struktura: senioři od 60 let věku

Zásady poskytování sociální služby
1. Dodržování a ochrana práv, svobod uživatelů sociální služby, zachování jejich důstojnosti
2. Respektování vlastní, svobodné volby uživatelů sociální služby
3. Rovný a nestranný přístup ke všem uživatelům sociální služby
4. Podpora samostanosti, nezávislosti a soběstačnosti uživatelů sociální služby a nezbytné míry péče.
5. Kreativní přístup při nabídce denních činností.

Základní činnosti dle zákona pro domov pro seniory:
1. poskytnutí ubytování
2. poskytnutí stravy
3. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
4. pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
5. zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
6. sociálně terapeutické činnosti
7. aktivizační činnosti
8. pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležistostí

DOMOV PRO SENIORY ČERVENKA, příspěvková organizace DOMOV PRO SENIORY ČERVENKA, příspěvková organizace DOMOV PRO SENIORY ČERVENKA, příspěvková organizace

DOMOV PRO SENIORY ČERVENKA, příspěvková organizace DOMOV PRO SENIORY ČERVENKA, příspěvková organizace DOMOV PRO SENIORY ČERVENKA, příspěvková organizace

Kde nás najdete


Inzerce
ÉTER.cz - katalog firem