Detail firmy

Kulturní klub a knihovna Určice, p. o.

Základní údaje

Adresa

Určice 81

798 04 Určice


Kontaktní údaje

Mobil: 734 714 838
Telefon: 582 357 224
E-mail: knihovnaurcice@volny.cz

Identifikační údaje

IČ: 00637858 Informace z rejstříku ARES
DIČ: CZ00637858 Informace z OR justice.cz

Aktualizovat firemní údaje


Nabídka zboží a služeb


Hlavním účelem činnosti klubu je organizování a poskytování kulturních, společenských, vzdělávacích, rekreačních a sportovních aktivit, vytváření podmínek pro kulturní rozvoj obce a zprostředkování kulturních služeb.

Předmět činnosti:
- organizuje kulturní a společenský život v obci pro všechny věkové a sociální skupiny obyvatelstva
- zřizuje soubory zájmové umělecké činnosti, resp. spolupůsobí při jejich zřizování a dále s nimi spolupracuje
- poskytuje konzultační a odbornou pomoc všem ostatním organizátorům kulturního života
- organizuje a zprostředkovává aktivity vzdělávacího a osvětového charakteru (kurzy, přednášky, semináře apod.)
- organizuje zájmovou činnost v nejrůznějších oblastech lidské činnosti
- pořádá výstavy
- zprostředkovává prodej uměleckých a upomínkových předmětů a knih v rámci výstav
- zprostředkovává programy kulturních akcí a zajišťuje vstupenky a propagaci na tyto akce
- organizuje rekreaci včetně rekreačních, kulturních a sportovních zájezdů
- poskytuje dle potřeb obyvatelstva další kulturní služby
- podílí se na úpravě životního prostředí a ochraně památek v obci
- provozuje kulturní a kulturně vzdělávací zařízení
- pořádá kulturní produkce, zábavy a provozuje zařízení sloužící zábavě
- organizuje sportovní soutěže
- pořádá dětské rekreační a rekreačně vzdělávací akce
- provozuje vydavatelskou činnost – vydává zpravodaje a další tiskoviny
- provozuje knihovnickou činnost – půjčování knih, časopisů, organizování besed, přednášek, zajišťování obnovy knižního fondu a péče o vybavení a majetek knihovny
- zajišťuje vedení kroniky obce

Kde nás najdete


Inzerce
Obory činnosti této firmy

ÉTER.cz - katalog firem