Detail firmy

Lesy České republiky s.p.

Základní údaje

Adresa

Přemyslova 1106

501 68 Hradec Králové


Kontaktní údaje

Mobil: 729 969 937
Telefon: 956 937 111
E-mail: lesycr@lesycr.cz
Web: www.lesycr.cz

Identifikační údaje

IČ: 42196451 Informace z rejstříku ARES
DIČ: CZ42196451 Informace z OR justice.cz

Aktualizovat firemní údaje


Nabídka zboží a služeb


Lesy České republiky, s. p. - Lesy pro třetí tisíciletí

- Státní podnik Lesy České republiky (LČR) byl založen k 1. lednu 1992. Za dobu své existence vyřešil 178 000 restitučních nároků a vydal původním vlastníkům 807 000 ha lesů.

- Jeho hlavním posláním je hospodaření v lesích, které jsou ve vlastnictví státu, a správa určených drobných vodních toků.

- Základem lesnické strategie podniku je trvale udržitelné obhospodařování lesů, založené na maximálním využívání tvořivých sil přírody, které zajistí nepřetržité a vyvážené plnění produkčních i mimoprodukčních funkcí svěřených lesů.

- Státní lesní majetek spravovaný LČR stabilně přináší zisk a naplňováním veřejných zájmů slouží celé společnosti.

- V současné době LČR spravují přibližně 54 %, tj. asi 1,4 mil. ha lesů v ČR a 20 000 km drobných vodních toků a bystřin.

- Roční těžby se pohybují kolem 7 mil. m3 dřeva (což představuje asi 72 % běžného přírůstu).

- Významnou službou pro lesní hospodářství ČR je výkon ze zákona určené funkce odborného lesního hospodáře, kterou LČR zajišťují na 280 000 ha drobných soukromých lesů.

- LČR jsou největším správcem chráněných území a nejdůležitějším partnerem orgánů ochrany přírody v České republice. O tom svědčí skutečnost, že 28 % lesů (tj. asi 400 000 ha) spravovaných LČR tvoří součást chráněných krajinných oblastí. Dalších 250 000 ha lesů je zahrnuto do přírodních parků. LČR také pečují o více než 850 maloplošných zvláště chráněných území, mezi nejznámější patří např. Boubínský a Žofínský prales (nejstarší rezervace ve střední Evropě).

Kontakt:
Lesy České republiky, s. p.
Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové
Tel.: 495 860 111
Fax: 495 262 391
e-mail: lesycr@lesycr.cz
http://www.lesycr.cz


Kde nás najdete


Inzerce
Obory činnosti této firmy

ÉTER.cz - katalog firem