Detail firmy

Mateřská škola Ostrava, Šafaříkova 9, příspěvková organizace

Základní údaje

Adresa

Šafaříkova 9/1050

702 00 Ostrava-Mor. Ostrava


Kontaktní údaje

Mobil: 739 466 266
Telefon: 596 136 724
E-mail: mssafarikova-o@tiscali.cz
Web: www.safarikova.moravskaostrava.cz/

Identifikační údaje

IČ: 75027364 Informace z rejstříku ARES
DIČ: neuvedeno Informace z OR justice.cz

Aktualizovat firemní údaje


Nabídka zboží a služeb


Naše mateřská škola zahájila provoz 31.8. 1976 . Jednopatrová typizovaná budova má tři třídy, školní jídelnu a kolem školy velkou zahradu. Je umístěna v centru sídlištní zástavby v okrajové části obvodu Moravská Ostrava a Přívoz.
Kvalifikované pedagogické pracovnice, které v naší MŠ pracují, se snaží vytvořit co nejlepší podmínky pro celodenní pobyt nám svěřeným dětem, tzn. ovzduší vzájemné důvěry, estetické a zdravotně nezávadné prostředí s dostatečným množstvím pestrých a vyvážených činností, kulturních prožitků i sportovních aktivit. O čistotu se starají správní zaměstnanci, o chutnou a zdravou stravu hlavní kuchařka a vedoucí školní jídelny.

TŘÍDY NAŠÍ ŠKOLY

Každá třída má svá specifika – název, vybavení, výzdobu dle svého pojmenování. Svým věkovým složením odpovídají heterogenním třídám. Děti jsou zařazovány do jednotlivých tříd podle přání rodičů.


SLUNÍČKOVÁ

MOTÝLKOVÁ

KVĚTINKOVÁ

BAREVNÝ SVĚT – ABECEDA OBJEVOVÁNÍ

Název i obsah našeho školního vzdělávacího programu se odvíjí od podrobné analýzy výchovné práce minulého období a skrývá se v něm život dětí od tří do šesti let v naší MŠ. Po celou dobu chceme vést děti k poznávání okolního světa se zdůrazněním na zdravý životní styl, správnou životosprávu, na položení základů aktivního způsobu života a duševní hygieny tak, aby děti uměly plnohodnotně žít v psychické pohodě, byly sociálně citlivé, zvídavé a činorodé. Jde nám o to, ukázat dětem zajímavý svět kolem nás a to nejen v nejbližším okolí, ale posunout hranice poznávání i dále, umožnit bohaté prožitky, rozvíjet dětskou fantazii a tvořivost. Máme také zájem navodit otevřený a oboustranně prospěšný vztah s rodiči, probudit v nich zájem o rozvíjení potenciálu a schopností jejich dětí, spoluprací zajišťovat jejich zdravý rozvoj.

Program zahrnuje 6 bloků :


Svět, kde nejsi sám

Svět fantazie, her a zábavy

Můj svět - co mohu poznat, prožít a naučit se

Svět zdraví - vytvářím si základní poznatky o zdravém životním stylu

Svět lidí, věcí, zvířat a rostlin

Svět nových zážitků - duhová nabídka zájmových aktivit

Tyto celky zahrnují celou osobnost dítěte a naplňují rámcové i specifické cíle RVP. Obsah školního vzdělávacího programu je v třídním výchovném programu rozpracován a přizpůsobován dětem předškolního věku.

Kde nás najdete


Inzerce
Obory činnosti této firmy

ÉTER.cz - katalog firem