Detail firmy

SOŠ a SOU Lanškroun

Základní údaje

Adresa

Kollárova 445

563 01 Lanškroun


Kontaktní údaje

Telefon: 465 352 625
Fax: 465 321 083
E-mail: info@spslan.cz
Web: www.spslan.cz

Identifikační údaje

IČ: 15028216 Informace z rejstříku ARES
DIČ: neuvedeno Informace z OR justice.cz

Aktualizovat firemní údaje


Nabídka zboží a služeb


Škola třetího tisíciletí

Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště
Kollárova 445, 563 01 Lanškroun

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA
26-43-M/004 Elektronika - Slaboproudá elektrotechnika

čtyřletý studijní obor s maturitou se zaměřením na výpočetní techniku a automatizační techniku s důrazem na zvládnutí vyšších teoretických odborných znalostí

absolventi naleznou uplatnění jako programátoři, správcové počítačových sítí, softwaroví specialisté, konstruktéři, technologové, servisní technici a manažeři

po absolvování si mohou žáci zvolit další studium na vysokých školách nebo vyšších odborných školách

studium je vhodné i pro děvčata se zájmem o výpočetní techniku

STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ (technické obory)
26-43-L/001 Mechanik elektronik

čtyřletý studijní obor s maturitou se zaměřením na mechatroniku, která v sobě zahrnuje výpočrtní techniku, číslicovou a řídící techniku s větším podílem praktických dovedností

absolventi naleznou uplatnění při obsluze a opravách složitých elektronických zařízení, pri montáři, opravách a programování řídících systémů s podporou výpočetní techniky a v manažerských funkcích ve výrobě, servisu a obchodu

po absolvování si mohou žáci zvolit další studium na vysokých školách a vyšších odborných školách

26-53-H/001 Mechanik elektronických zařízení

tříletý učební obor ukončený závěrečnou zkouškou s výučním listem

obor je zaměřen na elektroniku, výpočetní techniku, montážní a servisní práce z oblasti číslicové a řídící techniky a ve spotřební elektrotechnice

absolventi naleznou uplatnění při obsluze a opravách složitých elektronických zařízení s výpočetní technikou

absolventi naleznou uplatnění při obsluze a opravách složitých elektronických zařízení s výpočetní technikou, mohou provádět montážní a servisní práce v elektrochechnice

23-52-H/001 Nástrojař

tříletý učební obor ukončený závěrečnou zkouškou s výučním listem

obor je zaměřen na ruční i strojní obrábění a na obsluhu CNC strojů, zhotovování, sestavování, údržbu, opravy nástrojů a strojních součástí

výuka žáků třetích ročníků bude probíhat na školním pracovišti, které pro školu otevřela firma INA Lanškroun, žáci se tak již během studia seznámí se špičkovými technologiemi a prací na CNC strojích

STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ (obory služeb)
69-41-L/004 Kosmetička - nový obor s maturitou

čtyřletý studijní obor ukončený maturitní zkouškou

obor je zaměřen na celkovou péči o pleť, na líčení a masáže, poradenskou šlužbu apod.

po úspěšném vykonání maturitní zkoušky jsou absolventi schopni poskytovat odborné profesionáloní kosmetické služby prováděné náročnými technologickými postupy

žáci třetích a čtvrých ročníků pracují v kosmetickém salónu pro veřejnost v areálu školy

absolventi se mohou ucházet o studium na vysokých nebo vyšších odborných školách

69-51-H/001 Kadeřnice, kadeřník

obor je zaměřen na celkovou péči o vlasy, stříhání, úpravu, tvorbu účesů a poradenství

ve třetím ročníku vykonávají žáci a žádyně praktickou přípravu v kadeř. salónu pro veřejnost v areálu školy

tříletý učební obor pro chlapce a dívky ukončený závěrečnou zkouškou s výučním listem

34-57-H/001 Knihař, knihařka

absolvent je po vyučení schopen samostatně vykonávat základní a odborné knihařské práce a pracovat v knihařském a polygrafickém průmyslu

obor je vhodný i pro žáky ze zvláštních škol

tříletý učební obor pro chlapce a dívky ukončený závěrečnou zkouškou s výučním listem

obor je zaměřen na řuční výrobu knižní vazby, knihařských výrobků (krabice, desky, pasparty, kazety apod.)

DOMOV MLÁDEŽE
Škola zajišťuje ubytování žáků ze vzdálenějších míst ve vlastním internátě.
Informace: tel. 465 321 080

Podmínky pro přijímání uchazečů

První termín přijímacího řízení 24. dubna 2006

Střední průmyslová škola - slaboproudá elektrotechnika

do průměru 1,5 na vysvědčení z 1. pololetí 9. třídy a jsou - li v matematice, fyzice a českém jazyce hodnoceni známkou nejhůře 2, budou žáci přijati bez přijímacích zkoušek

ostatní uchazeči se podrobí písemné přijímací zkoušce
z českého jazyka a matematiky

výsledky z přijímacího řízení a výsledky ze studia na ZŠ se elektronicky zpracují a podle stanoveného bodového hodnocení přijímací komise rozhodne o přijetí

neúspěšní uchazeči mají možnost odvolání

Střední odborné učiliště - technické a službové obory s maturitou

žáci budou přijati bez přijímacíh zkoušek do průměru 1,8 na vysvědčení z 1. pololetí 9. třídy a současně u technických oborů - jsou-li v matematice, fyzice a českém jazyce hodnoceni nejhůře známkou 2, u oborů služeb - jsou-li v matematice, chemii a českém jazyce hodnoceni nejhůře známkou 2

ostatní uchazeči se podrobí písemné přijímací zkošce z českého jazyka, matematiky

výsledky z přijímacího řízení a výsledky ze studia na ZŠ se elektronicky zpracují a podle stanoveného bodového hodnocení přijímací komise rozhodne o přijetí

neúspěšní uchazeči mají možnost odvolání

Střední odborné učiliště - technické a službové obory tříleté

o podmínkách přijetí rozhodne přijímací komise podle počtu zájemců o učební obory

pokud nepřevýší počet uchazečů podstatně kapacitu školy, budou žáci přijati bez přijímacích zkoušek na základě prospěchu na ZŠ.

přijímací zkouška v případě mimořádného zájmu o některý tříletý obor bude obsahovat písemnou zkoušku z všeobecných znalostí a v případě oboru kadeřnice písemnou zkoušku z biologie člověka a testu všeobecných znalostí

výsledky z přijímacího řízení a výsledky ze studia na ZŠ se elektronicky zpracují a podle stanoveného bodového hodnocení přijímací komise rozhodne o přijetí

neúspěšní uchazeči mají možnost odvolání

Druhý termín přijímacího řízení vyhlašuje ředitel školy
- v případě druhého termínu přijímacích zkoušek je postup pro přijímání uchazečů stejný jako v 1. termínu

Kde nás najdete


Inzerce
ÉTER.cz - katalog firem