Detail firmy

SOU a SOŠ SČMSD, Znojmo, s. r. o.

Základní údaje

Adresa

Přímětická 1812/50

669 41 Znojmo


Kontaktní údaje

Mobil: 602 541 973
Telefon: 537 020 555
E-mail: hanzal.libor@sousoszn.cz
Web: www.sousoszn.cz

Identifikační údaje

IČ: 47900211 Informace z rejstříku ARES
DIČ: CZ47900211 Informace z OR justice.cz

Aktualizovat firemní údaje


Nabídka zboží a služeb


OBORY:

AUTOMECHANIK
- délka přípravy - tři roky
- podmínky přijetí - splnění povinné školní docházky
- způsob ukončení - závěrečná zkouška
- poskytované vzdělání - střední vzdělání
POPIS OBORU:
- opravování silničních motorových vozidel a jejich
funkčních celků.
- provádění demontáže, kontroly a oprav jednotlivých částí a jejich montáže.
- provádění funkční kontroly po provedené opravě.
- odborný výcvik je zajišťován na provozních pracovištích
ČAS Znojmo s.r.o.

PRODAVAČ
- délka přípravy - tři roky
- podmínky přijetí - splnění povinné školní docházky
- způsob ukončení - závěrečná zkouška
- poskytované vzdělání - střední vzdělání
POPIS OBORU:
- všeobecně vzdělávací předměty rozšiřují a prohlubují
znalosti žáků ze základní školy
- odborné předměty poskytují žákům ucelené množství
praktických a teoretických znalostí, které jsou nezbytné
pro jejich povolání
- odborný výcvik probíhá na provozních pracovištích školy
- absolvent je připraven pro práci prodavače na všech
typech provozních jednotek


TRUHLÁŘ
- délka přípravy - tři roky
- podmínky přijetí - splnění povinné školní docházky
- způsob ukončení - závěrečná zkouška
- poskytované vzdělání - střední vzdělání
POPIS OBORU:
- žáci se seznamují s materiálovou základnou, nářadím,
stroji a zařízeními, konstrukcí a technologiemi výroby
nábytku
- získané teoretické vědomosti prakticky procvičují v
odborném výcviku, který zajišťuje škola na provozním
pracovišti Dřevotvaru, v.d., Znojmo
- absolvent oboru získá odborné vědomosti o dřevě,
technologii výroby, má všeobecné znalosti z oblasti
ekonomiky a je připraven pro individuální i sériovou
výrobu


PODNIKÁNÍ, OBCHOD A SLUŽBY
- délka přípravy - čtyři roky
- podmínky přijetí - splnění povinné školní docházky
- způsob ukončení - maturitní zkouška
- poskytované vzdělání - úplné střední odborné vzdělání
POPIS OBORU:
- absolvent studijního oboru Podnikání, obchod a služby je středoškolsky vzdělaný pracovník se všeobecným i
odborným vzděláním nutným pro výkon obchodně
podnikatelských funkcí v oblasti obchodu a
gastronomických služeb
- je připravován na provádění různorodých činností
souvisejících s obchodně podnikatelskou praxí v
tuzemském hospodářství, s životem na úrovni malých a
středních podniků i ve vnitropodnikových útvarech


PODNIKÁNÍ
- délka přípravy - dva roky
- podmínky přijetí - úspěšné vykonání závěrečné zkoušky v libovolném tříletém učebním oboru
- způsob ukončení - maturitní zkouška
- poskytované vzdělání - úplné střední odborné vzdělání
POPIS OBORU:
- studijní obor Podnikání prohlubuje a rozšiřuje odborné
znalosti a dovednosti potřebné pro výkon činností ve
službách v oblasti malého a středního podnikání
- rozšiřuje znalosti ve vedení a provozu malých a středních firem
- doplňuje znalosti ekonomické, estetické a psychologické
- prohlubuje připravenost na provádění různorodých
činností souvisejících s podnikatelskou praxí v tuzemském hospodářství, s životem na úrovni malých a středních podniků i ve vnitropodnikových útvarech


KUCHAŘ - ČÍŠNÍK
- délka přípravy - tři roky
- podmínky přijetí - splnění povinné školní docházky
- způsob ukončení - závěrečná zkouška
- poskytované vzdělání - střední vzdělání
POPIS OBORU:
- všeobecně vzdělávací předměty rozšiřují a prohlubují
znalosti žáků ze základní školy
- odborné předměty poskytují žákům ucelené množství
praktických a teoretických znalostí, které jsou nezbytné
pro jejich povolání
- odborný výcvik probíhá ve školní kuchyni a restauraci a na provozních pracovištích školy.


HOTELNICTVÍ A TURISMUS
- délka přípravy - čtyři roky
- podmínky přijetí - splnění povinné školní docházky
- způsob ukončení - maturitní zkouška
- poskytované vzdělání - úplné střední odborné vzdělání
POPIS OBORU:
- obsah vzdělávání tvoří všeobecné vzdělávání, odborné
vzdělávání a klíčové dovednosti
- tyto tři složky jsou neoddělitelné
- studium je organizováno jako čtyřleté denní
- zdravotní požadavky - nutné vyšetření bacilonosičství
- složkou odborného vzdělávání je komunikace v cizím
jazyce, gastronomie, hotelnictví a turismus


KOSMETIČKA
- délka přípravy - čtyři roky
- podmínky přijetí - splnění povinné školní docházky
- způsob ukončení - maturitní zkouška
- poskytované vzdělání - úplné střední odborné vzdělání
POPIS OBORU:
- absolventi studijního oboru Kosmetička jsou
středoškolsky vzdělaní pracovníci se všeobecným i
odborným vzděláním nutným pro poskytování
kvalifikovaných a kvalitních kosmetických služeb,
poradenské služby v kosmetickém ošetřování pleti a
poskytování kvalifikované a kvalitní péče o ruce a nohy


SPOLEČNÉ STRAVOVÁNÍ
- délka přípravy - dva roky
- podmínky přijetí - úspěšné vykonání závěrečné zkoušky v učebním oboru kuchař-číšník
- způsob ukončení - maturitní zkouška
- poskytované vzdělání - úplné střední odborné vzdělání
POPIS OBORU:
- koncepce studijního oboru vychází z poznání současného rozvoje pohostinství, které se vyvíjí především formou malých a středních hostinských, restauračních a hotelových provozů, jež budou potřebovat odborníky též se znalostí managementu, marketingu, základů obchodního práva, účetnictví, administrativní a informační techniky apod.
- cílem je připravit všestranně zdatné podnikatele, znalé
restauračního a hotelového provozu
- studijní obor v návaznosti na vyučení v oboru kuchař-číšník
prohlubuje a rozšiřuje dosavadní odborné i všeobecné
- poznatky na požadovanou úroveň úplného středního
odborného vzdělání
- absolventi, kteří úspěšně vykonali maturitní zkoušku se
mohou ucházet o studium na vysokých školách a vyšších odborných školách


VLASOVÁ KOSMETIKA
- délka přípravy - dva roky
- podmínky přijetí - úspěšné vykonání závěrečné zkoušky v učebním oboru kadeřník, kadeřnice
- způsob ukončení - maturitní zkouška
- poskytované vzdělání - úplné střední odborné vzdělání
POPIS OBORU:
- studijní obor Vlasová kosmetika prohlubuje a rozšiřuje
odborné znalosti a dovednosti potřebné pro výkon
činností ve zdravotně hygienických službách v oblasti
péče o vlasy, vlasové a pleťové kosmetiky a péče o ruce
a nohy
- rozšiřuje znalosti ve vedení a provozu kadeřnických
firem
- doplňuje znalosti ekonomické, estetické a
psychologické.

Kde nás najdete


Inzerce
ÉTER.cz - katalog firem