Detail firmy

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště strojírenské a stavební, 790 01 Jeseník, Dukelská 1240

Základní údaje

Adresa

Dukelská 1240/27

790 01 Jeseník


Kontaktní údaje

Mobil: 723 832 301
Telefon: 584 412 032
Fax: 584 412 032
E-mail: fiserova@soje.cz
Web: www.soje.cz

Identifikační údaje

IČ: 00176401 Informace z rejstříku ARES
DIČ: neuvedeno Informace z OR justice.cz

Aktualizovat firemní údaje


Nabídka zboží a služeb


Naše škola vznikla v roce 1985 jako zcela nově postavená střední odborná škola. Jde o komplexně pojatý středoškolský areál včetně Domova mládeže hotelového typu, školní stravovny a školních dílen. Škola je stavebně propojena se sportovní halou.

Jsme technicky orientovanou školou, která připravuje žáky na povolání ve strojírenských, stavebních studijních a učebních oborech. Poskytujeme úplné střední odborné vzdělání (maturita) a střední odborné vzdělání (vyučení v oboru). Vzhledem k tomu, že jde o téměř nový školský areál, škola má velmi dobré podmínky jak prostorové, tak i materiální.

Cílem všech pracovníků školy je vytvářet co nejlepší podmínky jak pro výchovu a vzdělávání studentů a žáků, tak pro rozvoj jejich zájmů především technických a sportovních.

Studijní obory:
Strojírenství (SPŠ strojírenské) - 23-41-M/001
Klasický čtyřletý studijní obor, který se vyučuje na středních průmyslových školách strojních ukončených maturitou. Denní studium pro absolventy ZŠ, vhodné pro chlapce i dívky. Absolvent oboru získává univerzální technické vzdělání jak konstrukční, tak i technologické. Kromě tradičních odborných předmětů (stavba a provoz strojů, technologie, konstrukční a technologická cvičení) se vyučuje výpočetní technika včetně její aplikace v odborných předmětech CAD a CAM. Je kladen důraz na schopnost obsluhovat obráběcí stroje v dílnách a CNC frézku. Absolventi oboru jsou schopni nakreslit výrobní výkresy na počítači v programu CAD (AutoCAD 2000, Mechanical Desktop 4.0), sestavit program CAM (PowerMILL 4) a pomocí něj vyrobit součást na CNC frézce.

Stavebnictví (SPŠ stavební) - 36-47-M/001
Klasický čtyřletý studijní obor, který se vyučuje na středních průmyslových školách stavebních ukončený maturitou. Denní studium pro absolventy ZŠ, vhodné pro chlapce i dívky. Absolvent oboru získává stavební technické vzdělání jak projekční, tak technologické. Kromě tradičních odborných předmětů (pozemní stavitelství, stavební mechaniku, stavební materiály, stavební stroje, betonové konstrukce, konstrukční cvičení, dřevěné a kovové konstrukce, inženýrské stavby a geodézie) se vyučují předměty, rozvíjející i estetické cítění (architektura, odborné kreslení). Důraz je kladen na výuku výpočetní techniky, zvláště její uplatnění při projektování a rozpočtování staveb. Naši absolventi najdou uplatnění v projekčních ateliérech i v provozu a stejně úspěšně pokračují v dalším studiu na vysokých školách.

Učební obory:
Zámečník - 23-51-H/001
Obor vhodný pro chlapce i dívky, žáci se naučí základům ručního a strojního zpracování kovů, základům demontáže, montáže a seřizování strojních celků, výrobě a montáži jednoduchých ocelových konstrukcí. Žáci získají svářečský průkaz pro svařování elektrickým obloukem. Absolvent učebního oboru získá univerzální strojírenské vzdělání. Je schopen provádět ruční nebo strojní zhotovování strojů a zařízení, jejich montáž, údržbu a opravy. Získá základní orientaci ve čtení výrobních postupů a ostatní technické dokumentace, umí číst technické výkresy. Dokáže pořídit náčrt k doplnění výrobního postupu. Je schopen vykonávat jednoduché pracovní operace na základních druzích konvenčních obráběcích strojích, jako na CNC frézce.

Instalatér - 36-52-H/001
Žáci se naučí provádět vodo-instalatérské a topenářské práce, instalaci odpadů, rozvody plynů a montáž plynových spotřebičů. Žáci získávají svářečský průkaz pro svařování plamenem, průkaz pro svařování plastových potrubí a osvědčení k provádění rozvodů vody a topení z mědi.

Zedník - 36-67-H/001
Žáci se naučí provádět základní technické práce – zdění, omítání, betonování, provádění obkladů a dlažeb, včetně nových technologií používaných ve stavebnictví.

Výuka teoretických předmětů
Probíhá v moderních učebnách vybavených audiovizuální technikou. Ve škole jsou dvě počítačové učebny, v nichž se žáci učí základům práce s počítači a projektování na počítačích.

Odborný výcvik
Je zajišťován ve vlastních dílnách a na smluvních pracovištích. Žáci učebních oborů dostávají pracovní oděv, pracovní obuv a potřebné osobní ochranné pomůcky zdarma. Rovněž tak nástroje a nářadí potřebné pro výuku.

Tělesná výchova
Pro výuku tělesné výchovy je k dispozici dobře vybavená tělocvična a posilovna. Pro žáky prvního ročníku je pořádán týdenní lyžařský kurz a žáci II. ročníku absolvují týdenní turistický kurz.

Ubytování žáků
Škola zajišťuje ubytování žáků přímo v areálu školy. Další informace zde. Pro žáky je zajištěno stravování v kulturním a příjemném prostředí školy.

Vzdělávací aktivity školícího a rekvalifikačního střediska
svářečská škola – veškeré svářečské kurzy až po zkoušky podle EN – 287 – 1 všech metod svařování kovů, včetně pravidelného periodického přezkoušení a poradenské služby.

- kurzy účetnictví a výpočetní techniky
- rekvalifikační kurzy v oborech strojírenství, stavebnictví a textil, dle požadavků Úřadu práce.

Budova domova mládeže je součástí komplexu školy, školní jídelny a sportovní haly. Žáci jsou ubytováni převážně ve třílůžkových pokojích, které jsou řešeny jako buňka (dva pokoje mají společnou koupelnu a WC). Na každém patře mají žáci k dispozici vybavenou kuchyňku a také společenskou místnost s TV. Cena za ubytování činí 1000,- Kč/měsíc, cena celodenní stravy ubytovaných žáků činí:

68,- Kč pro žáky SOŠ a SOU,
43,- Kč pro žáky HŠVP a GJ (cena je bez obědů, žáci chodí na oběd ve své škole).
Studenti mají k dispozici permanentky na krytý plavecký bazén v České Vsi, fitness a do divadla.

Kroužky a záliby, které lze na domově mládeže navštěvovat:

foosball,
střelecký kroužek,
aerobic,
stolní tenis,
volejbal, basketbal,
florbal, kopaná,
posilovna,
výpočetní technika, Internet,
plavání - krytý bazén Česká Ves,
divadlo,
v zimě bruslení a běžky apod.
Bližší informace Vám sdělí pracovníci domova mládeže na tel. čísle 584 411 400 nebo e-mailem


Kde nás najdete


Inzerce
Obory činnosti této firmy

ÉTER.cz - katalog firem