Detail firmy

Studnařství Javůrek

Základní údaje

Adresa

České Libchavy 82

561 14 České Libchavy


Kontaktní údaje

Mobil: 723 220 139
Telefon: 723 220 139
E-mail: studnarstvi@email.cz
Web: www.studny-javurek.cz

Identifikační údaje

IČ: 72840790 Informace z rejstříku ARES
DIČ: CZ7803153501 Informace z OR justice.cz

Aktualizovat firemní údaje


Nabídka zboží a služeb


Je nutné počítat s větší hloubkou než u kopané studny, její hloubka je většinou ukončena cca 5m pod silnějším, res. dostatečným přítokem podzemní vody. O proti kopané studni jímá hlubší podzemní vodu, která není přímo zavislá na afmosterických srážkách, její množství je stálejší v průběhu celého roku a čerpaná voda bývá lepší jakosti. U vrtané studny lze bezpečně těsnit mezikruží vrtu a umístěním perforace plastové výstroje jímat pouze zvolenou zvodeň. Vystrojovací materiály musí mít zdravotní atesty na pitnou vodu a musí být tedy zdravotně nezávadné. Často se setkáváme s hotovými studnami, kde jako výstroj byl použit materiál pro kanalizační potrubí, který je levný, ale zcela nevhodný.
Výhody:

- Hydraulicky dokonalá studna
- Využívá celý zvodnělý kolektor
- Stálý přítok i v době srážkového minima
- Vydatnosti zdroje jsou řádově vyšší
- Snadné provedení (samotné vrtání 1–2 dny)
- Minimální poškození stávajícího terénu (bez nákladného odvozu materiálu)
Jednoduchá, velice praktická instalace čerpadel
Náklady úměrné výsledku

Kde nás najdete


Inzerce
Obory činnosti této firmy

ÉTER.cz - katalog firem