Detail firmy

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, KOMENSKÉHO 78, příspěvková organizace

Základní údaje

Adresa

Komenského 78

763 02 Zlín - Malenovice


Kontaktní údaje

Telefon: 577 102 187
Fax: 577 102 189
E-mail: skola@skolamalenovice.cz
Web: www.skolamalenovice.cz

Identifikační údaje

IČ: 71008047 Informace z rejstříku ARES
DIČ: CZ71008047 Informace z OR justice.cz

Aktualizovat firemní údaje


Nabídka zboží a služeb


Škola je zařazena do celorepublikové sítě tvořivých škol. Při výuce vyžíváme principy činnostního učení a pravidelně organizujeme vzdělávací kurzy pro pedagogy kraje.

Škola je zaměřena na zdravý životní styl, výtvarné činnosti a práci s výpočetní a komunikační technikou, kterou zavádíme do výuky od nejnižších ročníků.
Ve třídách 1. stupně slouží žákům k získávání znalostí a prohlubování vědomostí několik počítačů s vhodnými výukovými programy.
Mimo to je na škole zřízena moderní počítačová učebna, k dispozici jsou dataprojektory a interaktivní tabule. Všechny počítače jsou připojeny k Internetu.
Nadaní žáci reprezentují školu v okresních či krajských kolech olympiád a soutěží.

Preferujeme sportovní výchovu, k tomu využíváme školní tělocvičnu, venkovní hřiště s umělým povrchem a rovněž blízké okolí. Účastníme se řady sportovních turnajů i závodů.

Velmi dobře si uvědomujeme, že pro život v EU je nezbytná znalost cizích jazyků. Proto vyučujeme německý a anglický jazyk od 1. ročníku základní školy.

Důraz klademe na všeobecné a rovné vzdělání pro všechny. Podporujeme žáky s různými individuálními potřebami, vytváříme příznivé podmínky pro rozvoj každého jedince.
Díky odbornému personálnímu obsazení umíme do tříd integrovat vedle mimořádně nadaných jedinců i žáky se zvláštními potřebami.

Společně usilujeme o to, aby ve škole vládl zdravý rozum, pocit štěstí, bezpečí a dobrá nálada.

Kde nás najdete


Inzerce
Obory činnosti této firmy

ÉTER.cz - katalog firem